Personvern

Sist oppdatert [06.01.2020]

Eieren av dette nettstedet, Digital Transformasjon as (Virksomheten), er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bruker nettstedet og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

Ved å ta i bruk nettstedet godkjenner du vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innen de rammer som følger av gjeldende lovgiving.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Virksomheten er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på dette nettstedet.

2 PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Opplysninger du selv gir oss
Virksomheten behandler de personopplysningene du oppgir eller på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel når du oppretter en brukerprofil, oppgir opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer – for eksempel gjennom samtaler med Virksomheten.

2.2 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester
Når du bruker våre digitale tjenester, registrerer Virksomheten din aktivitet, og for å sikre teknologisk funksjonalitet henter vi inn noe informasjon fra enheten du bruker når du besøker vår nettside, for eksempel informasjon om IP-adresse, operativsystem, nettleser og nettverk.

Vi samler videre informasjon om bruk og trafikk, for eksempel informasjon om brukshistorikk, samt informasjon om eventuelle kommentarer e.l. som du legger igjen på nettsiden.

2.3 Særlig om bruk av cookies
På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies. For nærmere informasjon, se https://www.digitaltransformator.no/cookies

3 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne ha den kommunikasjonen med deg og levere de tjenester som du eller din arbeidsgiver etterspør. Videre bruker vi brukshistorikk til å kunne tilpasse innhold, forbedre våre tjenester og for å forebygge og avdekke eventuelt misbruk.

Hvis du har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring, kan vi fortsette å sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt, inntil du selv gir beskjed om at slik kommunikasjon ikke ønskes lenger.

Hvis du ikke har oppgitt dine kontaktdata i forbindelse med et kundeforhold, vil vi bare sende nyhetsbrev og elektronisk markedsføring hvis du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser.

Du kan når som helst velge å trekke tilbake slikt samtykke. Dette kan gjøres ved å kontakte post@digitaltransformator.no

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger kan utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

5 VÅR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kun autorisert personell hos Virksomheten eller hos underleverandør har tilgang til personopplysninger. Våre underleverandører er typisk leverandører av drifts- og logistikktjenester. Tilgangen til personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette for å levere tjenester til deg i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du har også rett til å motta kopi av de personopplysninger vi har om deg på et elektronisk format egnet for dataportabilitet. Denne retten omfatter kun data du selv har gitt oss.

7 ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Virksomheten kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.

8 HENVENDELSER

Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@digitaltransformator.no