Verdibevarende endringsledelse i praksis

Ved å endre bevarer vi det verdifulle

«For meg har innsikten i måten Thomas har ledet den digitale transformasjonen gitt begrepet «verdibasert ledelse» et helt nytt, alternativt innhold.»

(Paal Leveraas i ukebrevet Tirsdag morgen)

All verdiskapende virksomhet fordrer tre grunnleggende innsatsfaktorer: kompetanse, arbeidsmetode og struktur.

Kompetanse

Kompetanse er de personlige eller strukturelle egenskapene som muliggjør arbeidsmetodene.

Arbeidsmetode

Arbeidsmetode er den målrettede aktiviteten som frembringer salgbare, inntektsgivende produkter eller tjenester.

Struktur

Struktur er fysiske og organisasjonsmessige vilkår og rammer som bygger opp under, gir stabilitet og sikrer, rammebetingelsene for utøvelsen av kompetanse og arbeidsmetoden.

Alle tre innsatsfaktorene spiller på lag med hverandre og sikrer verdiskapingen. Svikter den ene, svekkes de to øvrige og virksomhetens verdiskaping står i fare.

Les mer om vår praktisk bruk av denne tilnærmingsmåten i innleggene våre.