Kategorier
Blogg

Hvordan kan du best forutse hvilke disrupsjoner som vil påvirke virksomheten din?

Det kan du ikke. Derfor må du kontinuerlig gjenoppfinne deg selv:

«Disruption is what happens while you’re busy making other plans»

(Fritt etter John Lennon)

Denne erkjennelsen har betydning for hvordan man bør organisere sin virksomhet. Se nærmere om det her.