Om firma


Vi identifiserer og virkeliggjør nye forretningsmuligheter i skjæringspunktet mellom kunders behov, ny teknologi og samfunnsmessig utvikling.

Vi utvikler visjoner og ideer i samarbeid med eiere og styre, gir dem en organisasjonsmessig forankring, tilfører dem «business sense» og sikrer økonomisk forsvarlig realisering av dem.

Innehaveren av firma har nærmere 20 års erfaring med å drive praktisk endringsledelse av etablerte bedrifter som utfordres av digitaliseringen. Gjennom organisasjonsmessige endringer har vi sikret de eksisterende verdiene og styrket vekstpotensialet.