Kategorier
Blogg

Å stå støtt i verdiene sine er lønnsomt!

Forrige uke ble jeg kontaktet av en bedrift som stod i fare for å miste to større kunder grunnet det kundene oppfattet som skinnhellighet. Deres iver etter å sikre egen økonomi ved å øke presset på inndriving av utestående fordringer hadde medført beskyldninger om at deres uttalte verdier om samarbeid og fellesskap for kundens beste kun var fasade. De ønsket ikke å samarbeide med forretningspartnere som ikke var av «hel ved».

12 prosent av den årlige omsetningen, fra to kunder de hadde hatt i mer enn ti år, stod på spill.

Les mer om hvordan det gikk her…

Kategorier
Blogg

Hvordan kan du best forutse hvilke disrupsjoner som vil påvirke virksomheten din?

Det kan du ikke. Derfor må du kontinuerlig gjenoppfinne deg selv:

«Disruption is what happens while you’re busy making other plans»

(Fritt etter John Lennon)

Denne erkjennelsen har betydning for hvordan man bør organisere sin virksomhet. Se nærmere om det her.

Kategorier
Blogg

Fra Pygmalion til pandemi

Den nye salgs- og markedssjefen var grunnleggende skeptisk til kunden. Med pandemien ble skepsisen raskt til en selvoppfyllende profeti som kunne endt riktig så galt…

Les mer om denne historien fra virkeligheten her

Kategorier
Blogg

Koronakrisen som friminutt for innovasjon

Det har oppstått en statlig finansiert mulighet til å bruke tiden til å iverksette nye forretningsplaner og forberede bedriften på tiden etter krisen.

Jeg har delt mine tanker rundt dette her.

Kategorier
Blogg

Å stille riktig spørsmål til riktig person

Ønsker du å vite hva dine kunder egentlig synes om dine tjenester eller produkter bør du spørre dem som har sluttet å bruke dem.

Les mer her

Kategorier
Blogg

Hvordan lede i disrupsjon?

Hvordan kan du som leder i en etablert virksomhet møte utfordringene disruptiv innovasjon skaper?

Digitalisering utfordrer oss alle, ikke minst ledere. Mange av oss har hatt noen søvnløse netter hvor vi har grublet på hvordan vi skal møte utfordringene disruptiv innovasjon skaper.

Som mangeårlig leder i forlagsbransjen var jeg en av dem. Kunnskapsforlaget og Store norske leksikon forretningsmodell hadde fungert i mange tiår, men ble gjort ubrukelig så og si over natten da Wikipedia gjorde sin entré.

Vi fant noen svar på det innledende spørsmålet. Det viktigste er å huske at kompetansen og kunnskapen ikke blir verdiløs selv om forretningsmodellen slutter å fungere.

Les mer her…

Kategorier
Blogg

Fordelene med å være en dinosaur

Det blir snakket om det digitale skiftet, det grønne skiftet og det grå skiftet: Viktige, strukturelle endringer som vil ha stor innvirkning på hvordan vi organiserer og driver virksomhet i tiden fremover. Endringene er disruptive, blir vi fortalt, og vil rasere tradisjonelle verdikjeder. 

Er det «fake news»?

Det er i hvert fall ikke helt i overensstemmelse med virkeligheten. 

Les mer her…

Kategorier
Blogg

Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren?

Et av digitaliseringens dilemmaer er: Det vi lager har verdi og er etterspurt. Men måten vi leverer og lager det på er ikke lenger bærekraftig. 

Som leder av flere bedrifter innen forlagsbransjen i nærmere 20 år, har min fremste oppgave ikke vært å være forlegger, men å bedrive aktiv endringsledelse i en tid preget av digital transformasjon. 

Digitaliseringen utfordrer etablerte strukturer og organisasjonsmodeller, og lederen må ha et kritisk blikk på etablerte rutiner og praksiser, så vel som organiseringen av virksomheten. 

Ved slike digitale transformasjoner er ingenting hellig. Jeg har ved to anledninger anbefalt styre og eiere å iverksette omorganiseringer og restruktureringer som også innebar at min egen stilling ville opphøre. 

Om det er påkrevet, gjør jeg det gjerne igjen.

Les mer her…

Kategorier
Blogg

Å bytte ut delene i motoren mens den går

Utfordringen ved digital transformasjon er ofte nettopp dette: det vi skaper er etterspurt og har verdi, men måten vi skaper det på er ikke lenger bærekraftig. 

Det enkleste er å sparke ut kompetanse og bygge nytt et annet sted. 

Men det er en risikosport, og det er kostbart. 

Vår metode er å bytte ut delene i motoren en etter en uten noensinne å avbryte reisen. 

Les mer om metoden her…